KISPESTINFÓ – Dr. Balogh Zsigmond Kispesti Közjegyző

Kispesti Közjegyző

Német nyelvi jogosítvánnyal

Jog vita nélkül

A közjegyző a jog vitán felül álló érvényre
juttatásáért tevékenykedik.

Főbb közjegyzői tevékenységek:

Közjegyzői ügyleti okiratok készítése

pl.:

-bérleti szerződés

-adásvételi szerződés

-ajándékozási szerződés

-hitel-és kölcsönszerződés

-zálogszerződés

-kezesi szerződés

-egyéb biztosítéki szerződések

-tartási, életjáradéki szerződés

-végintézkedés, végrendelet, öröklési szerződés

-házassági vagyonjogi szerződés

-egyoldalú kötelezettségvállaló (pl. lakás- és helyiség-kiürítési), tartozáselismerő

nyilatkozatok

-befogadó, tartási és egyéb egyoldalú nyilatkozatok

-stb.

Közjegyzői ténytanúsító okiratok készítése

-jegyzőkönyvi tanúsítvány (pl. pályázatbontás, sorsolás, árverés, felmondások és

fizetési/teljesítési felszólítások esetén, web oldal tanúsítása stb.)

-záradéki tanúsítvány (pl. másolat hitelesítés, aláírási címpéldány és egyéb

aláírás-hitelesítés, hiteles tulajdoni lap, cégkivonat és egyéb közhiteles

nyilvántartás adatainak tanúsítása stb.)

Közjegyzői nemperes eljárások

pl.:

-hagyatéki eljárás

-fizetési meghagyásos eljárás

-végrehajtás elrendelése

-Élettársi Kapcsolatok Nyilvántartása (ENYER)

-Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)

-Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY)

-letét (teljesítési letét)

-Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása

(VSZNY)

-értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása

-szakértő kirendelése

-előzetes bizonyítás elrendelése

-közgyűjteményben elhelyezett dologra vonatkozó valószínű öröklési jogcím

igazolására irányuló eljárás

-stb.
közjegyző XIX kerület, közjegyző Lőrincen, közjegyző Kispesten, közjegyző XVIII.kerületben.

Elérhetőség:

1196 Budapest, Hunyadi u. 69

Telefon:
+36 (1) 282-3682,
+36 (1) 281-2500,
+36 (30) 402-8195

Fax: +36 (1) 358-1539

Email: info@kispestikozjegyzo.hu
Web: http://www.kispestikozjegyzo.hu

Közjegyző iroda udvarán parkoló található, amit ügyfeleink ingyenesen igénybe vehetnek

Ügyfélfogadás:
hétfőtől-csütörtökig 9-15 óráig
pénteken 9-12 óráig
Közjegyzői iroda XIX. kerületben,  Közjegyzői iroda kispest,

LEROSTUDIO  *  WEBOLDAL KÉSZÍTÉS  *  AUTÓDEKORÁCIÓ  *  OTTHON DEKORÁCIÓ  *  ÜZLETDEKORÁCIÓ